uwaga2Jak można przeczytać na stronie Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (http://www.wfosigw.zgora.pl) PUK USKOM sp. z o.o 19 marca br. wziął pożyczkę w wysokości  44 850,00 zł na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanej platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o.
Koszt całkowity brutto zadania wynosi 367 770,00  zł, a koszt kwalifikowany netto to 299 000,00 zł.
Pożyczka ma służyć do zapewnienia części wymaganego wkładu własnego do projektu, którego celem jest m.in. zakup serwera bazy danych, serwera systemu informacji przestrzennej GIS, oprogramowania specjalistycznego e-platformy IBOK i GIS, serwera i oprogramowania serwerowego Internetowego Biura Obsługi Klienta oraz wykonanie e-portalu i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi platformy e-usług.
Na podstawie: http://www.wfosigw.zgora.pl