Kontakt

Przepraszam, ale z przyczyn technicznych przestał działać automatyczny formularz kontaktowy, w celu kontaktu proszę pisać na adres:

 

marcin_mcis@wp.pl

 

aktualnosci

materialy

budzet

zatoki

swietlicewiejskiekozuchow

Uwaga !!!

Czytać może każdy, wszystko co jest na tej stronie, ale jeżeli ktoś z Państwa chce wykorzystać w jakimkolwiek celu, którąś z moich wypowiedzi, proszę mnie o tym poinformować. Informacje stanowią moją własność intelektualną i w tym zakresie podlegają ochronie. Dlatego jeżeli ktoś chce powielać lub powoływać się na zawarte na stronie informacje proszę mnie o tym powiadomić. Tylko o tyle proszę i dziękuję. Zabronione jest powielanie informacji bez mojej wiedzy i zgody.

Aktualności

Sesja

 
 
Sesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się 26 marca 2019 r. o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
 
Proponowany porządek obrad:
 
Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
Sprawozdanie przedstawiciela Gminy Kożuchów z działalności Społecznej Rady przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli za 2018 rok.
Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
Interpelacje i zapytania.
Podjęcie uchwał w sprawach:
 
5.1. wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic Miasta Kożuchów poprzez włączenie miejscowości Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego do obszaru Miasta Kożuchów. /numer druku VIII/1/19/
 
5.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku VIII/2/19/
 
5.3. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2019-2035. /numer druku VIII/3/19/
 
5.4. wskazania wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej w Gminie Kożuchów. /numer druku VIII/4/19/
 
5.5. wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w Gminie Kożuchów. /numer druku VIII/5/19/
 
5.6. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów”. /numer druku VIII/6/19/
 
5.7. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu w 2019 roku. /numer druku VIII/7/19/
 
5.8. wyboru przedstawiciela do rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. /numer druku VIII/8/19/
 
5.9. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VIII/9/19/
 
5.10. udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. /numer druku VIII/10/19/
 
5.11. zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu. /numer druku VIII/11/19/
 
5.12. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kożuchów, obejmującego tereny położone w obrębie Radwanów. /numer druku VIII/12/19/
 
5.13. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VIII/13/19/
 
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołu z sesji Nr VIII.
Zamknięcie obrad sesji.

Komisja Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie, 25.03.2019r.

komisje rada miejska 2W dniu 25 marca 2019 roku o godz. 14.30 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
Porządek obrad:
 
Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
Sytuacja osób niepełnosprawnych w gminie – działalność Stowarzyszenia „AGOS” i Kożuchowskiego Stowarzyszenia „Vitium”.
Materiały sesyjne.
Wnioski.
Sprawy różne.
Stan obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem murów obronnych i Lapidarium, wykorzystanie środków finansowych zewnętrznych – wizytacja w terenie.
Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Kupujemy budynek przy ul.1-ego Maja?

Na najbliższej sesji Rada Miejska będzie rozpatrywać kupno budynku przy ul.1-ego Maja w Kożuchowie, gdzie aktualnie dzierżawione sa pomieszczenia dla naszych instytucji. Zakup ma być dokonany za kwotę 901 tyś zł. Zawsze byłem przeciwnikiem wynajmowania pomieszczeń dla naszych instytucji bo uważałem, że to jest wyrzucanie pieniędzy bez przyszłości. Przez ponad 3 lata burmistrz miał inne zdanie i go bronił, aż do teraz? Podkreślałem to nawet w swojej kampanii wyborczej. Okazuje się, że akurat tutaj nawet chyba samego burmistrza przekonałem, ze dalej nie ma co marnować pieniędzy an dzierżawy i wynajmy. Jednak burmistrz poszedł po najniższej linii oporu - zamiast szukać pieniędzy w tym co mamy … bo kupić były budynek ZASET-u proponuje kredyt … czyli już w tym rok 2018 kredyt nie będzie wynosił planowanych 4,6 mln zł, ale już 6 mln zł.. Na zwiększenie zadłużenia mojej zgody nie będzie. Pieniądze na zakup budynku trzeba znaleźć w tym budżecie co mamy bez zwiększania długów i kredytów. Jestem za zakupem budynku, ale za środki które już są w budżecie, nawet kosztem rezygnacji z jakiś zadań np. z planów budowania nowej kotłowni w tym roku w Zamku.

Duże zmiany w budżecie i większy kredyt w roku 2019?

podatkiNa najbliższej sesji Rada Miejska będzie rozpatrywała projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2019. Również na tej sesji, jeżeli radniz akceptują zmiany, będą decydować o kredycie na 6 mln zł.

W budżecie pojawiają się nowe (a także ponownie wcześniej usunięte) zadania m.in.:

- „Budowa obwodnicy miejscowości Sokołów” (odszkodowania za grunty) – 0,35 mln

- „Zakup budynku przy ul. 1 maja w Kożuchowie” – 0,9 mln

- „Budowa kotłowni gazowej z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zamku w Kożuchowie” – 0,45 mln

Wprowadzenie tych wydatków powoduje, że gmina pomimo przesunięć już posiadanych środków planuje również zwiększyć kredyt w roku 2019 z 4,6 mln zł do 6 mln zł.

Dodatkowo wprowadza się zadania mające być sfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie akurat trwa nabór wniosków.

„Budowa drogi gminnej nr 101559F i nr 101511F na odcinku od ul. 22 lipca do ul.Moniuszki w Kożuchowie” – 2,1 mln

„Budowa dróg gminnych ul. H.Sienkiewicza, ul. W.Reymonta, ul. Kolonia Zielonogórska w Kożuchowie” – 1,25 mln

Sprawa połączenia Podbrzezia Dolnego i Górnego z Kożuchowem już na najbliższej sesji

 

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w dniu 26.03.2019 będzie rozpatrywana uchwała w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę granic Miasta Kożuchów poprzez włączenie miejscowości Podbrzezia Dolnego i Podbrzezia Górnego do obszaru Miasta Kożuchów.

Piękni i Młodzi, Boys … ile gwiazdy biorą za koncert w Kożuchowie?

Niejednokrotnie wielu z Nas zastanawiało się ile kosztuje występ czołowych gwiazd disco polo w Kożuchowie podczas organizowanej Gali Cosuchovia Dance. Okazuje się, że są to nie małe kwoty. Piękni i Młodzi za swój około godziny koncert podczas Cosuchovia Dance w 2018 roku zainkasowali 30 750 zł, zespół Boys za swój występ otrzymał również 30 750 zł. Mniej otrzymali np. Cliver bo „tylko” 14 760 zł czy Bobi - 9 000 zł. Tylko same wynagrodzenia za występy gwiazd disco polo podczas trwającej ok. 8 godzin gali w 2018 roku przekroczyły łączną pulę 100 tys zł.

luty 2019

Marcin Jelinek                                                                     Książ Śląski, 28 lutego 2019 roku

Radny Miejski w Kożuchowie

Książ Śląski 11E

67-120 Kożuchów                                                               

 

 

 

 

 

WNIOSKI/INTERPELACJE

1. Proszę o informację, na jakim aktualnie etapie jest zadanie polegające na budowie dwóch zatok autobusowych (zwane : rozbudową) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 283 w Studzieńcu.

 

2. Proszę o informację ile wpłynęło do gminy wniosków od roku 2014 z prośbą od mieszkańców o przejęcie drogi będącej ich własnością na mienie gminy. Moje pytanie jest w nawiązaniu do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kożuchowie na druku VII.2.19 , bowiem po rozmowach z kilkoma właścicielami podobnych dróg na terenie gminy, wszyscy mi potwierdzili, że otrzymali w takiej sytuacji odmowę. Więc moje pytanie jest odnośnie ile wniosków tego typu wpłynęło od roku 2014                 i ile zostało rozpatrzonych pozytywnie.

 

3. Proszę o umieszczenie na stronie www.kozuchow.pl bezpośredniego kontaktu do osoby, która przyjmuje zgłoszenia odnośnie awarii oświetleniowej na terenie gminy. Prośbę swoją motywuję faktem, że wielokrotnie mieszkańcy mi zgłaszali awarie oświetlenia drogowego z jednoczesną informacją, że w przypadku braku możliwości przekazania tego do sołtysa, nie wiedzą do kogo w urzędzie to zgłosić bo nigdzie nie ma o tym informacji.

 

4. Proszę o spis planowanych do realizacji w tym roku inwestycji polegających na uzupełnieniu oświetlenia drogowego na terenach wiejskich, informacje takie przekazywane były podczas komisji rozpatrującej budżet gminy na rok 2019.

5. Proszę o spis planowanych do realizacji w tym roku inwestycji polegających na utwardzeniu bądź naprawie dróg gminnych na terenach wiejskich, informacje szczątkowe były przekazywane podczas komisji rozpatrującej budżet gminy na rok 2019.

Sesja rady Miejskiej, 28.02.2019r.

sesjaa rada miejska kozuchowSesję Rady Miejskiej w Kożuchowie zwołuje się na dzień 28 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Proponowany porządek obrad:

     1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
    2.Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
    3.Interpelacje i zapytania.
    4.Podjęcie uchwał w sprawach:

   4.1. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VII/1/19/
   4.2. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku VII/2/19/
   4.3. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kożuchów w 2019 roku. /numer druku VII/3/19/
   4.4. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2019 rok. /numer druku VII/4/19/
   4.5. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów. /numer druku VII/5/19/  
   4.6. upoważnienia Burmistrza Kożuchowa do ustalenia opłat za korzystanie z toalety publicznej stanowiącej własność Gminy Kożuchów. /numer druku VII/6/19/  
   4.7. Regulaminu korzystania z toalety publicznej zlokalizowanej na terenie Centrum Obsługi Pasażerów przy ul. Traugutta w Kożuchowie stanowiącej własność Gminy Kożuchów. /numer druku VII/7/19/  

    Sprawy różne.
    Przyjęcie protokołu z sesji Nr VII.
    Zamknięcie obrad sesji.

Komisja Społeczn-Budżetowa, 26.02.2019r.

komisjee rada miejska kozuchowZawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie

W dniu 26 lutego 2019 roku o godz. 11.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Społeczno-Budżetowej Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:

    Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
    Plan realizacji zadań statutowych MOSiR Kożuchów na 2019 rok.
    Podsumowanie przebiegu ferii zimowych w Gminie:

– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kożuchowie,
– Centrum Kultury „Zamek” w Kożuchowie,
– Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kożuchów.

    Materiały sesyjne.
    Wnioski.
    Sprawy różne.
    Funkcjonowanie przedszkoli z terenu Gminy – wizytacja:

– Przedszkole Miejskiej Nr 1 w Kożuchowie,
– Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kożuchowie.

    Zamknięcie posiedzenia Komisji

Dyrektor CK Zamek z poważnymi zarzutami?

 

Znana jest już publicznie treść zarządzenia Burmistrza Kożuchowa odnośnie odwołania z funkcji Dyrektora CK Zamek. Trzy podstawowe zarzuty odwołania to:

- zaniechanie obowiązków i problemy ze współpracą z Schwepnitz,

- złamanie dyscypliny finansów publicznych !!!

- brak poszanowania pracowników

Dzisiaj okazuje się, że wiele uwag jakie były mówione na sesji, którym oficjalnie Burmistrz zaprzeczał stało się powodem na odwołanie. Mała hipokryzja ze strony burmistrza, bo gdy radni i mieszkańcy zwracali na pewne problemy uwagę, to burmistrz bronił dyrektora, a teraz sam wykorzystał te argumenty do odwołania.

Dwa tygodnie temu złożyłem pismo do burmistrza o umożliwienie kontroli dokumentów finansowych w CK Zamek, do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi …

Najpoważniejszym zarzutem jest złamanie dyscypliny finansów publicznych. Co ciekawe odkąd jestem radnym to znam tylko jeszcze jeden taki przypadek w naszej gminie, zarzuty wobec byłego burmistrza kierowane przez obecnego odnośnie remontu ul. Kraszewskiego.

Formalnie rozwiązanie umowy o pracę wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2019 roku, co się po tym dniu wydarzy pewnie wielu z Nas zaskoczy. Bo nie sądzę by to się tak polubownie skończyło, tym bardziej że każdy ma prawo do obrony przed zarzutami.

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkozuchow/system/pobierz.php?plik=KMBT22220190208090119.pdf&id=6855&stats=true

Więcej artykułów…

kodgoniecpeadmaryagscs