Kontakt

Przepraszam, ale z przyczyn technicznych przestał działać automatyczny formularz kontaktowy, w celu kontaktu proszę pisać na adres:

 

marcin_mcis@wp.pl

logo projekt 1

 

aktualnosci

materialy

budzet

zatoki

swietlicewiejskiekozuchow

Uwaga !!!

Czytać może każdy, wszystko co jest na tej stronie, ale jeżeli ktoś z Państwa chce wykorzystać w jakimkolwiek celu, którąś z moich wypowiedzi, proszę mnie o tym poinformować. Informacje stanowią moją własność intelektualną i w tym zakresie podlegają ochronie. Dlatego jeżeli ktoś chce powielać lub powoływać się na zawarte na stronie informacje proszę mnie o tym powiadomić. Tylko o tyle proszę i dziękuję. Zabronione jest powielanie informacji bez mojej wiedzy i zgody.

Aktualności

Sesja Rady Miejskiej, 27.06.2018

sesjaa rada miejska kozuchowSesja Rady Miejskiej w Kożuchowie odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2017 rok.
   Podjęcie uchwał w sprawach:
   2.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok. /numer druku LIX/1/18/
   2.2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kożuchowa za 2017 rok. /numer druku LIX/2/18/
3.    Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 roku.
4.    Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
5.    Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
   6.1. rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Kożuchowa. /numer druku LIX/3/18/
   6.2. w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. /numer druku LIX/4/18/
6.3. zmiany uchwały budżetowej gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku LIX/5/18/
6.4. zmieniającej uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kożuchów na lata 2018-2033. /numer druku LIX/6/18/
6.5. uchwalenia programu polityki zdrowotnej – Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia. /numer druku LIX/7/18/
   6.6. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów. /numer druku LIX/8/18/
   6.7. wyposażenia jednostki organizacyjnej w majątek Gminy Kożuchów. /numer druku LIX/9/18/
   6.8. udzielenia dotacji celowej Gminie Nowa Sól Miasto w celu realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. /numer druku LIX/10/18/
   6.9. udzielenia dotacji celowej Gminie Nowa Sól Miasto w celu realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. /numer druku LIX/11/18/
6.10. wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Kożuchów. /numer druku LIX/12/18/
   6.11. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kożuchowa. /numer druku LIX/13/18/
7.    Sprawy różne.
8.    Przyjęcie protokołu z sesji Nr LVIII.
9.    Zamknięcie obrad sesji.

Posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie.

komisjee rada miejska kozuchowPosiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
W dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu oraz Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Kożuchowie.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2. Wykonanie budżetu Gminy Kożuchów za 2017 rok – udzielenie absolutorium.
3. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2018 roku.
4. Lato w mieście – propozycje MOSiR, Centrum Kultury „Zamek”, Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Kożuchów oraz świetlic socjoterapeutycznych.
5. Materiały sesyjne.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego.

zyczenia rok szkolny

Bank bierze ponad 650 tyś za pożyczenie gminie 3,9 mln zł.

Burmistrz podpisał ostateczny wybór wykonawcy na zamówienie publiczne " Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Kożuchów", którego przedmiotem było postępowanie w celu zaciągnięcia kredytu na kwotę 3 mln 970 tys zł.

Postępowanie wygrał Bank Spółdzielczy w Kożuchowie, który za pożyczenie takiej kwoty wycenił swoje usługi na ponad 650 tyś zł.

Wynika z tego, że jeżeli uruchomiony zostanie cały kredyt to łącznie do oddania będzie z tego postępowania ponad 4 mln 600 tyś zł, spłacanych w ratach do roku 2033.

Gmina Kożuchów dalej żyje na kredyt, a zamiast spłacać zadłużenie wciąż je powiększa.

Dzień Dziecka

Serdecznie zapraszamy w niedziele o 15:00 na Dzień Dziecka w Książu Ślaskim.

Zapraszam na dyżur, 07.06.2018

dyzur mjZapraszam na dyżur - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kożuchowie Marcin Jelinek pełni dyżur w dniu 7 czerwca  br. od godziny 14:00 do godziny 15:00 w Urzędzie Miejskim w Kożuchowie (pokój nr 2).

Posiedzeniu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie, 29.05.2018r.

komisjee rada miejska kozuchow

 

W dniu 29 maja 2018 roku o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego, odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Kożuchowie.

Porządek obrad:
1/ Otwarcie posiedzenia Komisji i przedstawienie porządku obrad.
2/ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM:
- sytuacja finansowa,
- prowadzone zadania bieżące i inwestycyjne,
- stopień realizacji i plany na 2018 rok,
- zarządzanie wspólnotami.
3/ Przedsiębiorczość w Gminie Kożuchów.
4/ Materiały sesyjne.
5/ Sprawy różne.
6/ Zamknięcie posiedzenia Komisji.



rSesja Rady miejskiej w Kożuchowie, 30.05.2018r.

sesjaa rada miejska kozuchowW dniu 30 maja 2018 r. o godz. 15.00 w sali radnych Urzędu Miejskiego w Kożuchowie odbedzie się sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z działalności P.U.K. USKOM za 2017 rok:
- plany remontowe i inwestycyjne na 2018 rok,
- funkcjonowanie Spółki w świetle obowiązującej ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
3. Sprawozdanie z prac Burmistrza między sesjami.
4. Interpelacje, wnioski i oświadczenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   5.1. ustalenia dla terenu Gminy Kożuchów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. /numer druku LVIII/1/18/
   5.2. zmiany uchwały budżetowej Gminy Kożuchów na 2018 rok. /numer druku LVIII/2/18/
   5.3. przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. /numer druku LVIII/3/18/
   5.4. odpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Kożuchów. /numer druku LVIII/4/18/
   5.5. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu. /numer druku LVIII/5/18/
   5.6. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/6/18/
   5.7. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/7/18/
   5.8. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/8/18/
   5.9. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/9/18/
   5.10. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/10/18/
   5.11. udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. /numer druku LVIII/11/18/
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LVII.
8. Zamknięcie obrad sesji.

ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW. DLACZEGO TAK MAŁO PRZYSTANKÓW W KOŻUCHOWIE?

Opublikowano rozkład jazdy komunikacji autobusowej w ramach projektu subNOF dla linii nr 9 oraz nr 10 pomiędzy Kożuchowem a Nową Solą.

Pojawiły się pytania mieszkańców, dlaczego autobusy ww. linii nie mają przystanków np. na ul. 22 lipca 1807 czy ul. Kraszewskiego? Pytania bardzo zasadne. Patrząc na ten rozkład, to autobusy w Kożuchowie zatrzymują się tylko na 2 przystankach, a w Nowej Soli aż na 17. Uważam, że te ważne połączenia dla naszego miasta z Nowa Solą, powinny być zmienione, poprzez dodanie przystanków na ul. 22 lipca 1807 i ul. Kraszewskiego.

Interesuje mnie również jak będzie zorganizowana komunikacja na terenach wiejskich naszej gminy? Mam nadzieję, że nie będzie to tak, że żeby dojechać z Książa czy ze Studzieńca do Nowej Soli, to trzeba będzie przesiąść się w Kożuchowie. Byłoby to co najmniej nieracjonalne, biorąc pod uwagę bliskość tych miejscowości inną drogą do Nowej Soli.

Na ostatniej sesji poprosiłem Burmistrza o udostępnienie rozkładów jazdy. Dostałem zapewnienie, że otrzymam je w najbliższych dniach. Wpis Burmistrza traktuje jako odpowiedź na interpelację, więc zdjęcia w poście pochodzą z jego profilu.

Narodowy Dzień Zwycięstwa - 8 maja

Upamiętnia zakończenie II Wojny Światowej w Europie. Sejm RP, 24 kwietnia 2015 roku, przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa, która jednocześnie zniosła Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, uchwalone jeszcze za czasów Bolesława Bieruta. Od tego roku zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami obchodzimy 8 maja, jak w Wielkiej Brytanii lub Francji.
 
Przez 70 lat triumf świętowaliśmy według daty ze Związku Radzieckiego. Skąd wziął się ten błąd?
Wszystko przez zamieszanie z podpisaniem kapitulacji Niemiec, którą sygnowano dwa razy. Najpierw stało się to 7 maja 1945 we francuskim Reims, następnie w dniu 8 maja - formalnie akt podpisano późnym wieczorem, gdy zgodnie z czasem moskiewskim był już 9 maja (22:43 w Berlinie, 0:43 w Moskwie).
Stąd wynika różnica w świętowaniu pokonania nazizmu 8 maja na Zachodzie oraz 9 maja w ZSRR oraz państwach satelickich, a później m.in. Rosji. 70-letnia tradycja obchodów Dnia Zwycięstwa w Polsce właśnie 9 maja była wynikiem tylko zależności od polityki Moskwy.
8 maja to nie był koniec wojny na świecie, bowiem dopiero 2 września 1945 roku na pokładzie pancernika USS „Missouri” kapitulację podpisała Japonia.
Więcej artykułów…

kodgoniecpeadmaryagscs